Ułatwienia dostępu

Regulamin wyszukiwarki Jaspedia.pl

 

Definicje

 

Regulamin - oznacza poniższy regulamin.

Ahoj! Digital Marketing  Ahoj.pro Marcin Wójcik z siedzibą przy ul. Niepodległości 57b, 44-336 Jastrzębie-Zdrój wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem NIP: 6332121292, REGON: 241709387.

Wyszukiwarka - oznacza narzędzie do zarządzania zbiorem danych zgromadzonych według określonej systematyki i metody, dostępnych indywidualnie, również za pomocą środków elektronicznych oraz technologii Google, zawierający wyniki z stron internetowych, pod nazwą “jaspedia.pl”, do której prawa przysługują wyłączne Ahoj! Digital Marketing.

Serwis - zorganizowana platforma informatyczno-informacyjna podłączona do sieci Internet stworzona przez Ahoj! Digital Marketing, umożliwiająca Użytkownikom korzystanie z mechanizmów wyszukiwania oraz z usług dodatkowych, dostępna pod adresem internetowym jaspedia.pl lub innym wskazanym przez Ahoj! Digital Marketing.

Użytkownik - oznacza każdą osobę, która w jakikolwiek sposób korzysta z Serwisu.

Klient - oznacza każdą osobę – fizyczną lub prawną lub jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej, która korzystając z usług Ahoj! Digital Marketing, umieszcza w serwisie treści reklamowe lub marketingowe.

Przedsiębiorca - oznacza każdą osobę – fizyczną lub prawną lub jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej, której dane znajduje się w Bazie Danych Serwisu

Usługi informacyjne - udostępnianie treści na indywidualne żądanie Użytkownika (poprzez wyświetlenie strony o określonym adresie adresie URL).

Usługi wyszukiwawcze - usługi pozwalające Użytkownikom na zdalne korzystanie z mechanizmów informatycznych pozwalających wyszukać i wyświetlić dane zapisane na serwerach; Usługi wyszukiwawcze stanowią część Usług informacyjnych.

RODO - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016)

 

Postanowienia ogólne

Regulamin ma na celu zapewnienie prawidłowego, zgodnego z prawem i uporządkowanego korzystania z Serwisu przez Użytkowników. Regulacje zawarte w Regulaminie służą w szczególności zapewnieniu prywatności Użytkowników, ochronie gromadzonych i przetwarzanych danych osobowych oraz bezpieczeństwu korespondencji.

Użytkownicy Serwisu pozostają anonimowi.

Źródłem danych wykorzystywanych w Serwisie są strony indeksowane przez technologie Google.

W ramach Serwisu, Ahoj! Digital Marketing współpracuje z Klientami udostępniającymi Użytkownikom własne treści/serwisy. Użytkownicy mogą skorzystać z usług świadczonych przez Klientów Ahoj! Digital Marketing z zastrzeżeniem, że do takich usług stosuje się regulaminy poszczególnych serwisów udostępnianych przez Klientów Ahoj! Digital Marketing. Do usług świadczonych przez Ahoj! Digital Marketing stosuje się postanowienia Regulaminu (oraz, w szczególnych przypadkach, regulaminy szczegółowe udostępnione przez Ahoj! Digital Marketing).

Ahoj! Digital Marketing zastrzega sobie prawo do jednostronnego decydowania o zawartości Serwisu, a także dokonywania w nim zmian i modyfikacji. Użytkownikom przysługuje wyłącznie prawo korzystania, na warunkach określonych w Regulaminie i/lub regulaminach szczegółowych, z treści udostępnionych w ramach Serwisu przez Ahoj! Digital Marketing bez prawa do jakiejkolwiek ingerencji, modyfikacji lub zmiany takich treści.

Akceptując niniejszy Regulamin, Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania Regulaminu oraz regulaminów szczegółowych w ramach udostępnionych serwisów, (jeśli regulaminy takie zostały wprowadzone, a informacja o ich przedstawieniu została przesłana Użytkownikowi).

 

Informacje o mieście Jastrzębie-Zdrój

Lokalizacja

Polska, województwo Śląskie

Współrzędne geograficzne

49°57′01″N 18°34′31″E

Liczba ludności

+83000

Powierzchnia

85,33 km²

Numer kierunkowy

(+48) 32

Tablice rejestracyjne

SJZ

Kody pocztowe

44-330 do 44-338 i 44-268

Przydatne strony Jastrzębie-Zdrój

www.jastrzebie.pl
Strona Urzędu Miasta

www.pupjastrzebie.pl
Powiatowy Urząd Pracy

www.mzkjastrzebie.com
Rozkład Jazdy MZK

www.mapa.um.jastrzebie.pl
Internetowy Plan Miasta

www.atmopolis.pl
Mapa czystości powietrza

www.pl.wikipedia.org/Jastrzębie
Miasto Jastrzębie-Zdrój w Wikipedii

Polecane i zaprzyjaźnione strony

www.bonclok.pl
Strona ze śląskim smakiem

www.sportowasilesia.pl
Serwis pozytywnych wrażeń sportowych

www.ahoj.pro
Strona firmowa Ahoj! Digital Marketing

www.ahoj.link
Katalog mocnych stron internetowych

www.szukam.nl
Serwis ogłoszeniowy dla Polaków w Holandii
Image

O wyszukiwarce Jaspedia.pl

Wyszukiwarka jest oparta o technologie Google i zawęża wyniki wyszukiwania do miasta Jastrzębie-Zdrój. Za działanie i utrzymanie wyszukiwarki Jaspedia.pl odpowiedzialna jest firma Ahoj! Digital Marketing Marcin Wójcik.