Regulamin Serwisu Jaspedia.pl

Definicje


Administrator
- firma Ahoj! Marketing z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju , zarejestrowana w rejestrze Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój pod numerem NIP: 6332109670  - świadcząca usługę udostępnienia zasobów Serwisu na rzecz Autorów oraz Użytkowników Serwisu.

Autorzy – twórcy Haseł oraz wszelkiej zawartości merytorycznej Serwisu.

Hasło – słowo kluczowe z wyjaśnieniem jego znaczenia, utworzone przez Autorów Serwisu. Jest to zasób informacji merytorycznych na dany temat, zamieszczony w Serwisie Jaspedia.pl.

Serwis – internetowa encyklopedia wiedzy o mieście Jastrzębie-Zdrój, dostępna pod adresem internetowym: www.jaspedia.pl.

Użytkownicy - osoby fizyczne, zdolne do czynności prawnych, osoby prawne, podmioty nie posiadające osobowości prawnej, instytucje, stowarzyszenia, fundacje, organizacje rządowe i pozarządowe, mieszkańcy oraz sympatycy miasta Jastrzębie-Zdrój, którzy w jakikolwiek sposób korzystają z Serwisu Jaspedia.pl.

Regulamin - spis warunków, jakim muszą podporządkować się Użytkownicy Serwisu korzystający z niego. Rozpoczęcie korzystania z Serwisu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.

 

1. Informacje o Serwisie oraz warunki korzystania z Serwisu

1.1. Serwis Jaspedia.pl jest wolną od opłat internetową encyklopedią wiedzy o mieście Jastrzębie-Zdrój.

1.2. Jaspedia.pl to encyklopedia, czyli kompendium ludzkiej wiedzy zapisanej w formie zbioru haseł (słów kluczowych) z wyjaśnieniem ich znaczenia. Hasła są ułożone w pewnym logicznym porządku, głównie według wyszczególnionych kategorii. W poszczególnych kategoriach zastosowano względem haseł porządek alfabetyczny, dzięki czemu możliwe jest szybkie odnalezienie właściwej informacji.

1.3. Zarówno Administrator jak i Autorzy zawartości merytorycznej Serwisu dokładają wszelkich starań by zapewnić integralność i poprawność wszelkich publikowanych informacji, ale nie mogą zagwarantować ich bezbłędności czy kompletności.

1.4. Autorzy Haseł w Serwisie mogą je aktualizować, poprawiać, usuwać lub dodawać w dowolnym momencie.

1.5. W celu zagwarantowania Użytkownikom wysokiego poziomu merytorycznego Serwisu nie ma możliwości edytowania i dodawania Haseł przez osoby nie będące Autorami.

1.6. Korzystając z zasobów Serwisu należy stosować się do Regulaminu.

 

2. Prawa autorskie

2.1. Autorzy zastrzegają sobie prawo własności do zamieszczonych w Serwisie Haseł, które w celu zapewnienia wysokiego poziomu merytorycznego, tworzone są na podstawie materiałów źródłowych lub zebranych informacji.

2.2. Wykorzystywanie i rozpowszechnianie treści z Serwisu Jaspedia.pl jest możliwe pod warunkiem każdorazowego podawania źródła danej informacji, tzn. że kopiując i rozpowszechniając informację należy podać link do Serwisu: www.jaspedia.pl, oraz wskazać Autora.

2.3. W przypadku wykorzystania zdjęć, grafik i innych multimediów zamieszczonych w Serwisie, Użytkownik jest zobowiązany podać link do Serwisu: www.jaspedia.pl oraz autora danego zdjęcia, grafiki lub innego zasobu.

2.4. W przypadku naruszenia Regulaminu przez Użytkownika, Autorzy mają prawo do wezwania do usunięcia wykorzystanych zasobów w terminie do 7 dni. Jeżeli Użytkownik nie zastosuje się warunków wezwania będzie to traktowane jako łamanie praw autorskich.

2.5. W Hasłach podawane są źródła pochodzenia tekstów i grafik, jednak w przypadku, gdy ich autorzy mają jakiekolwiek zastrzeżenia, powinni je zgłaszać odpowiednim Autorom. Wówczas są oni zobowiązani do usunięcia lub zmiany spornego fragmentu Hasła.

2.6. Wszelkie uwagi i wątpliwości dotyczące zasobów merytorycznych Serwisu należy zgłaszać odpowiednim Autorom poprzez Dział Kontakt. Autorzy zastrzegają sobie prawo do ostatecznej decyzji w sprawie dokonania zmian lub aktualizacji Haseł.

2.7. Wszelkie uwagi dotyczące działania technicznego Serwisu należy zgłaszać do Administratora na adres mailowy: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

 

3. Polityka Prywatności

3.1. Administrator nie gromadzi danych osobowych Użytkowników.

3.2. Administrator dokłada wszelkich starań w celu poszanowania prywatności Użytkowników i ochrony informacji osobowych udzielonych podczas korzystania z Serwisu oraz podejmuje wszelkie niezbędne w tym celu działania.

3.3. Podczas wizyty w Serwisie automatycznie gromadzone są informacje dotyczące przeglądarki odwiedzającego, adresu IP komputera, typu systemu operacyjnego, czasie wizyty, liczbie obejrzanych stron oraz w jaki sposób do nas trafił. Informacje te nie są łączone z danymi osobowymi subskrybentów, dzięki czemu internauci pozostają anonimowi.

3.4. Dane statystyczne o ruchu Użytkowników i korzystaniu przez nich z poszczególnych obszarów Serwisu czerpane są również z plików "cookies" (ciasteczek), zapisywanych przez serwer na dyskach twardych odwiedzających. Dane te są zbierane przez zewnętrzne, powszechnie wykorzystywane na rynku systemy internetowe do gromadzenia statystyk odwiedzin stron internetowych.

 

4. Zmiany Regulaminu

4.1. Administrator oraz Autorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu w każdej chwili i bez konieczności uzasadniania przyczyny. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Serwisu pod adresem internetowym: www.jaspedia.pl.

4.2. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie Administrator Serwisu poinformuje o wszelkich zmianach Użytkowników poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na stronach Serwisu.

4.3. Pytania i zastrzeżenia dotyczące Regulaminu korzystania z Serwisu Jaspedia.pl należy kierować na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Czy wiesz

...że w 1912 roku oddano do użytku lecznicę Spółki Brackiej?

Czytaj więcej