poniedziałek, 03 września 2012 20:20

Koło Gospodyń Wiejskich w Jastrzębiu Górnym

Dodała 
KGW podczas uroczystości 25-lecia Spółdzielni Samopomoc Chłopska w Kasynie (Dom Zdrojowy) – sierpień 1972 r. KGW podczas uroczystości 25-lecia Spółdzielni Samopomoc Chłopska w Kasynie (Dom Zdrojowy) – sierpień 1972 r. fot. z kroniki KGW w Jastrzębiu Górnym

Koło Gospodyń Wiejskich w Jastrzębiu Górnym – dobrowolna i niezależna organizacja powstała w 1960 r. w dzielnicy Jastrzębie Górne; od roku 2004 działa jako Stowarzyszenie Kobiet na Rzecz Propagowania Kultury Śląskiej.


Według informacji ustnych Koło zostało założone w listopadzie 1960 r. Zarząd składał się z trzech osób: przewodnicząca – Maria Nogły, sekretarz – Stefania Durczok, skarbnik – Elfryda Tyma.  Wiosną 1961 roku staraniem zarządu zorganizowano pierwszy kurs haftu ręcznego. W 1963 r. z chwilą nadania praw miejskich praca KGW upadło, gdyż zdawało się, że w mieście nie ma racji bytu taka organizacja. 16 stycznia 1968 r. na zebraniu Kółka Rolniczego Agnieszka Ciopała przedstawiła projekt reaktywacji działalności KGW. Zebrani jednogłośnie poparli projekt. Wybrano nowy zarząd Koła: przewodnicząca – A. Ciopała, zastępca – B. Penkała, sekretarz – G. Ponikiewska, skarbnik – D. Warlewska. Koło liczyło 25 członków.

Gospodynie skupiały się na dwóch głównych kierunkach pracy: szkoleniowej i kulturalno-oświatowej, biorąc czynny udział z zjazdach Kółek Rolniczych, pokazach kulinarnych i kursach: robótek ręcznych, gotowania, uprawy warzyw i owoców oraz hodowli zwierząt. Organizowały spotkania z lekarzami, prelekcje dotyczące zdrowia, konkursy na najpiękniejsze ogródki działkowe. Brały udział w licznych uroczystości (np. babski comber, szkubaczki, wieczorki taneczne, bale karnawałowe, Dzień Kobiet, Dzień Matki, Dzień Dziecka, Święto Plonów). KGW było inicjatorem licznych wycieczek rekreacyjnych m. in. do Warszawy, Krakowa Zakopanego czy Karpacza. Dzięki inicjatywie KGW rozpoczęto w szkołach obchody Dnia Ślązaka.
W roku 1986 podczas zebrania sprawozdawczo-wyborczego wybrano nowy zarząd Koła, przewodniczącą została Danuta Kuś.
8 marca 2004 roku KGW przekształciło się oficjalnie na Stowarzyszenie Kobiet na Rzecz Propagowania Kultury Śląskiej.


Źródła:
- Kronika Koła Gospodyń Wiejskich
- Kronika Stowarzyszenia Kobiet na Rzecz Propagowania Kultury Śląskiej

 

Czytany 5984 razy Ostatnio zmieniany niedziela, 04 listopada 2012 22:18
Anna Lerch

Z wykształcenia antropolog kultury, pracownik Galerii Historii Miasta w Jastrzębiu-Zdroju; autorka serii ciekawych artykułów pisanych gwarą śląska „Kuchnia po naszymu, czyli jaka".